Pomorańcy

Prezes: Daria Frąckiewicz

Prezes i dobry duch Pomoranii. Dba o to, aby w zespole nie zabrakło tego, co w żargonie sportowym określa się jako „team spirit”. Oprócz działalności w KSP studiuje historię oraz etnofilologię kaszubską na UG.

Wiceprezes: Ewelina Stefańska

W Pomoranii przeżyła już tyle, że nie zdziwi jej praktycznie nic. Przez ostatnie dwa lata pełniła funkcję sternika Klubu; obecnie wspomaga swoim doświadczeniem mityczny postrach młodych Pomorańców – Nowy Zarząd. Studiuje kulturoznawstwo na UG.

Skarbnik: Ewa Nowicka
W obecnym roku akademickim odpowiada za to, aby budżet Klubu był zbilansowany i nie występował w nim deficyt. Co w przeciwieństwie do władz niektórych europejskich krajów udaje się nam praktycznie co roku. Studiuje dziennikarstwo na UG.
Gospodarz Chëczy: Maciej Bigus

Odkąd został Pomorańcem, nie może jeść, nie może spać. Odpowiada za utrzymanie Chëczy w stanie, który nie zagraża życiu i zdrowiu w niej przebywających. Studiuje oceanotechnikę na PG.

Gospodyni Chëczy: Julia Formela

Zadaniem Julii jest uczynienie z naszej zamiejscowej siedziby miejsca, do którego chce się wracać. Lubi podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Studiuje technologię chemiczną na PG.