Prezes: Daria Frąckiewicz

Prezes i dobry duch Pomoranii. Dba o to, aby w zespole nie zabrakło tego, co w żargonie sportowym określa się jako „team spirit”. Oprócz działalności w KSP studiuje historię oraz etnofilologię kaszubską na UG.