Wiceprezes: Ewa Nowicka

Prawa ręka prezesa. Kaszubską kulturę i media zna od podszewki, a wydarzenia regionalnego światka nie mają przed nią tajemnic. W tym roku sprawuje również funkcję sekretarza. Dzięki niej żadna pomorańska inicjatywa nie umknie już nikomu. Studiuje dziennikarstwo na UG.