Wiceprezes: Ewelina Stefańska

W Pomoranii przeżyła już tyle, że nie zdziwi jej praktycznie nic. Przez ostatnie dwa lata pełniła funkcję sternika Klubu; obecnie wspomaga swoim doświadczeniem mityczny postrach młodych Pomorańców – Nowy Zarząd. Studiuje kulturoznawstwo na UG.