Diversity Festival 2017

Organizacja Youth of European Nationalities jest dynamiczną i aktywną siecią organizacji młodzieżowych w Europie. Głównym celem jest praca na rzecz ochrony i rozwoju praw mniejszości i grup etnicznych. YEN wspiera młodzież reprezentującą mniejszości i grupy etniczne z całego kontynentu starając się reprezentować ich głos w przestrzeni publicznej oraz prowadząc seminaria i warsztaty stanowiące okazje do rozwijania umiejętności przydatnych w dalszej działalności na rzecz mniejszości. Częścią działalności YEN jest powierzanie swoim członkom zorganizowania seminariów i warsztatów dla pozostałych grup w szeregach organizacji. Są to między innymi Easter Seminar czy Diversity Festival.

            Organizacja tego ostatniego wydarzenia została powierzona „KS Pomorania”. W dniach 6-13 sierpnia 2017 r. w Gdańsku odbędzie się trzecia już edycja Diversity Festival, tym razem pod hasłem: „Celebrating pluralism” („Celebrowanie pluralizmu”). Będziemy gościć przedstawicieli różnych europejskich mniejszości i próbować wspólnie znaleźć rozwiązania problemów, które spotykamy na swojej drodze.

            Przygotowania do wydarzenia idą pełną parą. Wszystkie ręce na pokład!

17879997_659414487582556_7974510192972406447_o